SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

Zakaz konkurencji w czasie trwania umowy o pracę i po jej rozwiązaniu

Warszawa, 24 października 2013 r.


Pobierz program szkolenia w formacie .pdf

   

Komentarz:

W czasach kryzysu ochrona przed przejęciem klientów przez pracowników lub ich nowych pracodawców ma kluczowe znaczenie dla rentowności, a czasami również dla istnienia firmy.
Pracownik może stać się największym konkurentem swojego pracodawcy. Nie tylko zna klientów, ale wie też, którzy z nich przynoszą największy zysk. Zgodnie z zasadą Pareto wystarczy ściągnąć 20 % klientów, aby przejąć 80 % zysków z biznesu. Jak uchronić się przed taką sytuacją? Stosując zakaz konkurencji.
Przedsiębiorcy często jednak obawiają się stosowania zakazu konkurencji. Z jednej strony chcą stosować taki zakaz, gdyż z oczywistych względów jest on dla nich korzystny. Z drugiej strony nie mają ochoty płacić pracownikowi odszkodowania, gdyby okazało się, że zakaz konkurencji okaże się zbędny.
Jest wiele wyroków sądowych potwierdzających, że zwolnienie pracownika z zakazu konkurencji nie oznacza ustania obowiązku wypłacania pracownikowi odszkodowania. W konsekwencji, z obawy przed płaceniem odszkodowania, firmy często nie stosują zakazu konkurencji w ogóle.
Tymczasem niekorzystne dla pracodawców wyroki najczęściej są konsekwencją błędów przy podpisywaniu umów o zakazie konkurencji lub przy ich rozwiązywaniu.
Zapraszamy na szkolenie, które wyjaśni wszystkie wątpliwości związane z zakazem konkurencji, pozwoli uniknąć kosztownych błędów, a co najważniejsze, pozwoli na zabezpieczenie firmy przed utratą klientów i pozycji rynkowej. Zakres szkolenia obejmuje również część praktyczną, polegającą na sporządzeniu umowy o zakazie konkurencji.

Po szkoleniu Uczestnik dowie się:

 • czy i kiedy stosować zakaz konkurencji w umowach z pracownikami
 • czy jest alternatywa dla zakazu konkurencji
 • jak sformułować umowę o zakazie konkurencji bądź odpowiednie klauzule umowne przy nawiązywaniu stosunku pracy i w czasie jego trwania
 • jak rozwiązać umowę o zakazie konkurencji i zwolnić się z konieczności wypłaty odszkodowania
 • jak postępować w razie odejścia pracownika związanego zakazem konkurencji
 • jak bezpiecznie zatrudniać osoby pracujące wcześniej dla konkurenta
 • jakie są konsekwencje naruszenia zakazu konkurencji dla pracownika i jego nowego pracodawcy

Szkolenie adresowane jest do:

Członków zarządów i rad nadzorczych, właścicieli firm, wspólników, pracowników działów HR odpowiedzialnych za zatrudnianie i zwalnianie pracowników, pracowników biur rachunkowych odpowiedzialnych za przygotowywanie umów z pracownikami.

Program:

 1. Istota zakazu konkurencji.
 2. Umowne i ustawowe zakazy konkurencji.
 3. Zakaz konkurencji a tajemnica przedsiębiorstwa.
 4. Kiedy stosować umowy o zakazie konkurencji.
 5. Jak napisać umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy o pracę.
 6. Jak napisać umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 7. Jak rozwiązać umowę o zakazie konkurencji bez obowiązku płacenia pracownikowi odszkodowania.
 8. Typowe sytuacje, w których dochodzi do naruszenia zakazu konkurencji.
 9. Postępowanie w razie naruszenia umowy o zakazie konkurencji.
 10. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji.
 11. Odpowiedzialność konkurenta za zatrudnienie pracownika, który jest związany zakazem konkurencji.
 12. Zasady dochodzenia odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji.
 13. Jak bezpiecznie zatrudniać osoby pracujące wcześniej dla konkurenta.
 14. Czyny nieuczciwej konkurencji najczęściej występujące łącznie z naruszeniem zakazu konkurencji.

Prowadzący:

Robert Solga - radca prawny, wspólnik kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. Autor bloga "Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją: "tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji" (www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl). Posiada doświadczenie w tworzeniu polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji dla firm różnej wielkości i doradztwie prawnym w tym zakresie. Reprezentuje klientów w sprawach gospodarczych. Publikuje w serwisie www.podatki.biz. Doświadczony trener - od 2005 roku prowadzi szkolenia o tematyce prawnej. Zdobył szerokie doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, zarządzając projektami połączeń spółek, nabywania przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach, sporządzając audyty prawne przedsiębiorstw.
Posiada praktyczne umiejętności w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, pełni funkcje syndyka masy upadłości, reprezentuje wierzycieli, występuje w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych.
Specjalizuje się w prawie konkurencji i własności intelektualnej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

550 PLN + VAT 

ZAPISZ SIĘ

Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>     

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faksu: (22) 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację i poprowadzenie szkolenia przez trenera,
 • serwis kawowy, obiad,
 • materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,

Harmonogram:

godz. 09.45 - 10.00 - powitanie przy kawie
godz. 10.00 - 11.30 - zajęcia
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia
godz. 13.00 - 14.00 - obiad
godz. 14.00 - 16.00 - zajęcia / zakończenie szkolenia

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2013 MAY AGENCY TRAINING 

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING (tel. 606 830 709).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3